...možnost parametrů => widht-nejširsí bunka udává velikost sloupce !!!obsah buňky se chová jako odstavec!!! -----------------------ŘÍZENÍ VELIKOSTI:---------------------------------------
size...velikost tabulky -není u buněk -hodnoty: 100px...pixel 50% ...procenta 14pt...pro velikost písma-bod tiskařský(použití s fonty) 20em...určuje se velikostí písmena M šířka ostatních písmen(dynamický text) (šířka by byla jako bych napsal vedle sebe 20 písmen m) CELLPADDING ... V TABULCE parametr udává odsazení obsahu bunky od kraje tabulky CELLSPACING ... V TABULCE parametr udává odsazení buněk od sebe v tabulce ----------------------------SPOJOVÁNÍ BUNĚK----------------------------------- //SPOJOVÁNÍ BUNĚK VEDLE SEBE COLSPAN...spojení dvou buněk ...colspan=2 pro dva spojené bunky //SPOJOVÁNÍ BUNĚK pod SEBou ROWSPAN...musím počítat s tím že sem spojil ty dvě dané bunky-aby nám pak nepřebývali buňky ROWSPAN=2 ---------------------------------ODSTAVEC------------------------------------

...ODSTAVEC -pokud budem používat

pro odstavce v textu stačí jen

-pokud budem používat

pro formátováná...

musíme ukončit!

...chová se jako odstavec spíse jako oddíl - pro nastavování stylů nebo vrstev
pro přerušení textu -nový řádek v rámci odstavce --------------------------------obrázky------------------------------------------------ popisek href...hypertextová reference ... odkazy v uvozovkách: http://... ftp://... /podsložka/... ..nadřízrná složka/... mailto:dobrk@centrum.cz outlook:\\složky\...\... target=" " ... definuje sílu odkazu ... nové okno, frame, ... příkazy -top *zruší rámce a otevřese v tompo původním okně -blank *nové okno prohlížeče ----------------------ODKAZ NA URČITOU ČÁST TEXTU--------------------------------------- popisek kotva -----------------Formátování textu---------------------------------- nadpis tučné písmo kurzíva podtržené přeškrtnutý
formátovaný text s pevnou šířkou znaku
jak to vidím v poznámkovém bloku tak to bude i v html formátování textu barvy mohu namíchat barvy-poměr #RRGGBB;velikost písma -----------------------------------------ZÁHLAVÍ A ZÁPATÍ HTML--------------------------------------- titulek stránky ---------------------------------------FORMULÁŘ-----------------------------------------------------------
submit...odesílací tlačítko vždy má value
post-můžeme posílat obrázky...... geth-není tak dobrá metoda ----------------------------------------PRVKY FORMULÁŘE--------------------------------------------- type.... text -vytvoří textové pole radio -variantní přepínač checkbox-zaškrtávací pole hidden - skritá hodnota file...dovolí nalistovat z disku soubor a dovolí ho tam vložit enctype="multipart/form-data"...výstupem mohou být jakákoliv data=očekává binární data přenese typ,jméno... =>aby se ta dalo přenýst a mělo to smysl name... nadefinujeme jakou proměnou do toho nacpeme value...je povinná hodnota u typu radio checkbox hidden předvyplnění políček(třeba do polířka předvyplnit zavináč při zadávání e-adresy)